โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

1
2

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องและการตัดสิทธิ์รับกระปุกออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

หากพบว่ามีการกระทำโดยทุจริตและหรือแสวงหาผลกำไรจากโครงการนี้ แต่เงินออมของท่านยังนำไปสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป

กรอกที่อยู่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งกระปุกโครงการ“ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ”

* กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

อัพโหลดรูป

(รูปไม่เกิน 5 Mb.)

เพื่อรับกระปุก“ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ”และเลือกสถานที่จัดส่งกระปุก

ส่งไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน

ท่านประสงค์จะออกใบเสร็จหรือไม่

ประสงค์ออกใบเสร็จ

ไม่ประสงค์ออกใบเสร็จ

ตรวจสอบความถูกต้อง

โปรดตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของท่าน หากมีข้อผิดพลาดท่านสามารถกลับไปแก้ไขได้

157xxxxxxxxxx

นายออมทรัพย์ เพื่อให้

หมายเลขติดต่อกลับ : 02-999-999

1959/1234

จำนวนเงินที่ บริจาค 1000 บาท

วันที่โอนเงิน่ 15/08/2560

ช่องทางการรับกระปุก : ไปรษณีย์

ท่านประสงค์จะออกใบเสร็จ : ไม่ประสงค์