โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

คำถามที่พบบ่อย

1. ช่องทางในการแลกรับกระปุกมีช่องทางใดบ้าง?

ตอบ โครงการให้สิทธิ์ในการแลกรับกระปุกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น โดยท่านสามารถเลือกช่องทางได้เพียง 1 ช่องทาง จาก 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บูธกิจกรรมที่ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 15.00 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. บูธกิจกรรมที่ศูนย์การค้า ตามวันและเวลาที่กำหนด รายละเอียดทางเว็บไซต์ www.savingforgiving.com

3. เว็บไซต์ www.savingforgiving.com โครงการจะจัดส่งกระปุกให้ท่านตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้

2. โควต้าในการรับแลกกระปุกมีหรือไม่?

ตอบ ท่านสามารถแลกรับกระปุกในแต่ละแบบได้ โดยจำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 แบบ ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ช่วงเวลาของแบบที่ 1 กระปุกวิทยุสื่อสาร แลกได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 60 (หมดเขตแล้ว)

ช่วงเวลาของแบบที่ 2 กระปุกกล้องถ่ายรูป แลกได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 20 กันยายน 2560 (หมดเขตแล้ว)

ช่วงเวลาของแบบที่ 3 กระปุกรถจิ๊ป แลกได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 20 ตุลาคม 2560

3. หากลงทะเบียนทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้อย่างไร?

ตอบ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” และกรอกหมายเลขบัตรประชาชนที่ท่านลงทะเบียนไว้

4. หากทำการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ อยากทราบว่าจะได้รับกระปุกเมื่อใด?

ตอบ เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมการออมลงทะเบียนแลกรับกระปุกผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก โครงการจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง ท่านมีสิทธิ์ได้รับกระปุกที่ระลึกหากท่านได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอน

5. หากทำการลงทะเบียนทางออนไลน์ไปแล้วแต่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ในการจัดส่ง หรือแนบไฟล์สลิปใหม่ให้ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไร?

ตอบ ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่อีเมล [email protected] โดยระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการแก้ไขข้อมูลของท่านให้เรียบร้อย